Contact

เรายินดีให้คำปรึกษาเกียวกับการโคช (สอน) ภาษาอังกฤษหรือโครงการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้แน่ใจถึงความเหมาะสมในการทำงานร่วมกัน ติดต่อ จอห์น บาวมันน์