Contact

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโคช (สอน) ภาษาอังกฤษหรือโครงการการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษของคุณเพื่อให้แน่ใจถึงความเหมาะสมในการทำงานร่วมกัน ติดต่อ จอห์น บาวมันน์