การโคช (สอน) ภาษา

ผู้ทำงานมืออาชีพและนักวิชาการชาวไทยที่มีงานยุ่งจะสามารถพูดภาษาอังกฤษคล่องขึ้นได้อย่างไร

ตอนนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน คุณจะพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างไร

เป็นไปได้ไหมที่จะหาครูสอนที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษและมีความเชี่ยวชาญภาษาไทยที่จะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ

ผมชื่อ จอห์น บาวมันน์ ผู้ก่อตั้ง Mango Apple ผมสามารถช่วยได้

ผมมีความเชี่ยวชาญในภาษาไทยและเจ้าของภาษาอังกฤษ ผมได้ผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) เป็นเวลา 120 ชั่วโมง ผมได้สอนภาษาแบบตัวต่อตัวให้แก่ชาวไทยหลายสิบคน โดยเริ่มต้นจากสองปีที่อาศัยและทำงานให้กับกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรีและต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จอห์น มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งรวมถึงได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ปริญญาตรี, ปริญญาโท) และนโยบายสาธารณะ (ปริญญาเอก) ผู้บริหารในองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรและอาชีพที่สองในการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนภาษากับผม โปรดส่งข้อความผ่านทาง หน้าสำหรับติดต่อ